Fra cykelrytter til viceborgmester

 

Mange har sikkert beundret Ordrupbanens hurtige cykelrytter (1959-69), der blev klubmester og iøvrigt startede, hvad der siden blev Danmarks største cykleklub, Kurt Bork Christensen. Idag, udenfor sportens verden, er han bedre kendt som viceborgmester i Værløse, men hvad har sport dog med politik at gøre - se det kræver en længere forklaring...

 

Bork Christensens forældrene er begge født på vestkysten, men da faderen som urmager fik job i Malmø, blev sønnen født halvsvensker (1943) og tilbragte fem år på den anden side af sundet. Faderen var iøvrigt tæt på at acceptere et større job i Stockholm, og hvis det var blevet effektueret, ville den kommende cykelrytter sikkert have slidt dækkene tynde i Smålands bakker. Familien flyttede imidlertid tilbage til Danmark, hvor valget først faldt på Herlev og her blev knægten meldt ind i den meget aktive fodboldklub. Samtidig startede interessen for musik, hvor Bork Christensen kastede sig over trommesættet og sangen, en interesse han har vedligeholdt lige siden.

 

Efter realeksamen ville den unge Bork Christensen både cykle og lære om den vordende verden af EDB. Kan fik elevplads på Danmarks Statistik og blev efter tre års læretid en kompetent hulkort-operatør. Lysten til at cykle blev opfyldt gennem 10 års virke i Ordrup Cykelklub (1959-69), hvor han var med til adskillige mesterskaber. Samtidigt begyndte interessen for politik at melde sig, og han blev hurtigt medlem af Danmarks Liberale Parti, Venstre. En enkelt gang var han kun 108 stemmer fra, at blive valgt til folketinget, men herefter valgte han at hellige sig den lokale politik. Poul Hartling var det store forbillede, men familien flyttede til Gladsaxe, og i lokalpolitikken blev det naturligvis Erhardt Jacobsen, der lærte den unge Venstremand at begå sig. Ved møderne var man nødt til at råbe højt, for at blive hørt, siger Bork Christensen, og denne teknik har jeg senere brugt med held.

 

I 1967 blev Kurt Bork Christensen gift med fru Anita, og parret fik to børn, Ann og Rasmus. Da Anns pasningsalder nærmede sig, søgte ægteparret efter en større bolig, og en godt prioriteret ejendom fandt de i 1971 på Tibberup Allé i Hareskovby. Her viste det sig imidlertid at være svært, at få børnene passet, idet ventelisterne var enormt lange. Stædig, som en politiker nødvendigvis må være, søgte Bork Christensen dybere i ventelisterne, og fandt mange "dubletter" blandt ansøgerne. På møder med den daværende kommunalbestyrelse, kunne ingen forklare, hvorfor der var flere på venteliste, end der var nyfødte børn i Kommunen. Ved nærmere undersøgelser viste det sig, at manglen på institutionspladser fik vordende forældre til at skrive sig op flere steder.

 

Det blev indgangsvinklen til Bork Christensens virke i Værløse Kommunalpolitik. Ved alle tænkelige lejligheder råbte jeg højt, som den legendariske Gladsaxe Borgmester havde lært mig, og jeg blev bestemt hørt, for partiets Værløseafdeling ønskede mig i spidsen for kredsen - og barnet fik plads i børnehaven. Han blev i 1974 valgt ind i Værløse kommunalbestyrelse med hjælp fra partifællen Hans Nielsen, blandt venner kaldet "guldsmeden". Nielsen havde siddet i kommunalbestyrelsen 1958-62, og han var nummer et på Venstres opstillingsliste, så Bork Christensen blev nummer to. Hans første udvalgsposter blev i kultur og i byplanudvalget.

 

Den aktive sport gled efterhånden lidt i baggrunden, bl.a. til fordel for oprettelsen af Værløse-Farum Cykleklub i 1979. Klubben voksede hurtigt med Bork Christensen som formand, og er idag landets største, ovenikøbet med erfaring i afvikling af landevejens Nordiske Mesterskaber i 1993. Posten som formand holder han stadig og racercyklen står altid klar hjemme i garagen. Den bliver da rørt så ofte tiden tillader, siger han, men ellers holdes formen ved lige med tennis og badminton.

 

Ketchersporten fik da også en fortrinsstilling, da Bork Christensen kom i Værløse Kommunalbestyrelse, hvor flere store sportsanlæg var på bedding. Allerede dengang talte man om en godt placeret svømmehal, og den store grund med "bobbelhallen" i Hareskov var i manges øjne ideel til formålet. En hård kamp og mange møder senere lykkedes det dog Bork Christensen, med sædvanlig godt samarbejde med de konservative, at få planerne ændret, så der blev bygget badmintonbaner i en ny Hareskovhal samt indendørs tennisbaner ved Værløse Hallerne. Før dette byggeri rejse han Sverige tyndt, for at finde den bedste og billigste løsning, og et firma kaldet "Valhalla" stod for opførelsen. Vi fik begge byggerier behandlet som een byggesag, hvilket gjorde financiering og selve anlægsarbejdet lettere, siger han.

 

Den sportslige ballast og den politiske erfaring benytter viceborgmesteren i sit civile job, nu som EDB-afdelingsleder på Danmarks Statistik, hvor han skal holde styr på en kæmpe administration. Omvendt føler han også, at jobbet giver erfaring, som kan udnyttes i det politiske arbejde. I løbet af sin tid med Værløses politik, har Bork Christensen, som eneste medlem, siddet en fuld periode i alle kommunale udvalg. Jeg roder mig altid ind i en masse ting, siger han, det giver mig en masse glæder, men også meget arbejde. Når jeg er på ferie, får jeg hjemve efter 8 dage - jeg må hjem og se posten igennem, for at følge med i alle mine gøremål. Foruden at være borgmesterens stedfortræder, er Bork Christensen idag formand for Socialudvalget, medlem af økonomiudvalget samt bestyrelsesmedlem i Varmeværket og Ryet Plejehjem, formand for Jonstrupvang Plejehjem og for Værløse-Farum Cykleklub og næstformand i Unibanks Regionale Aktionærråd. Sidstnævnte post har givet en god indgang til flere financieringsopgaver, bl.a. for den nye golfbane i Værløse (som han naturligvis også er medlem af).

 

Venstremand til fingerspidserne, sådan kan man vist nok karakterisere Kurt Bork Christensen. Han nyder bl.a. at være i selskab med LPC, Liberal Punch Club, hvortil EU-manden Bertel Harder løbende sender sine tanker. Klubbens 25 medlemmer mødes hver måned på skift hos hinanden og månedens møde på fredag har som gæst en af besætningsmedlemmerne fra det danske skib, der for nylig blev opbragt på Haiti. Brixtoftes Farum politik så Bork Christensen gerne indført i Værløse, med lavere skatter til følge, ligesom han er kraftig modstander af Kommunens erhvervelse af Officersskolen i Jonstrup. Det koster ca. 1 mill.kr. om året bare at holde de mange kvadratmeter ved lige, siger han, og de ambitiøse planer med Cirkusmuseum o.lign. ser ikke ud til at blive realiteter. Skulle bygningerne anvendes til f.eks. skoleformål, skal der postes adskillige millioner i ombygninger, hvilket borgerne kan have svært ved at forstå, mener han. De nærmeste måneder vil vise, om Kommunen bliver nødt til at afhænde bygningerne.

 

Fritiden

Politisk arbejde tager meget af sommerferien og af fritiden iøvrigt, men han forsømmer ikke at optræde ved festlige lejligheder, hvor hans sangstemme blandt andet kunne høres ved pensionisternes nytårsfest fornylig. Der er også musik i politik, siger han, det har noget med harmoni at gøre. Sønnen Rasmus på 19 år har også taget musikken til sig, og i hjemmet øver han sig på keyboard med computerstyrede kompositioner. Datteren Ann er blevet 28 år, og har forøget familien med lille Frederik, som bedstefar er meget glad for.

Ved enhver tænkelig lejlighed besøger Bork Christensen gerne kirker for her findes vor største kulturarv. Ikke fordi jeg er særlig religiøs, men vidste du, at fra toppen af en kirke skal man kunne se toppen af en nabokirke, siger han. Livet i gamle dage foregik med kirken som centrum, se blot at byens forsamlingshus og kroen altid ligger tæt på gamle kirker. Kirke Værløse Kirke er en perle for området, siger han, men jeg besøger mest den smukke Herlev kirke, hvor jeg blev konfirmeret. Det er også tankevækkende, at Venstres månedlige møder finder sted i en kirke, nemlig Værløse Kirke.

 

Fremtiden

Der ligger mange store opgaver i Kommunen, der venter på at blive løst. Jeg så gerne en pakkeløsning, som føromtalte badminton og tennishaller, med klubhus for fodboldklubben samt en svømmehal, siger han. Vi skal også finde en løsning til den voksende ældrebefolkning samt de trafikale forhold. Jeg så naturligvis også gerne flere Venstrefolk i kommunalbestyrelsen, og det skal der arbejdes på. Der er jo tradition for, at største parti får borgmesterposten. Ved sidste kommunalvalg fik Venstre 2505 stemmer, heraf stemte næsten 800 personligt på Kurt Bork Christensen.

Vedel

 

FOTOTEKST

1.: Den musikalske side af viceborgmesteren holdes ved lige ved klaveret og ved festlige lejligheder, hvor sangglæden gerne demonstreres.

2.: Ved sin 50 års fødselsdag fik Kurt Bork Christensen denne morsomme "nummerplade".

3.: Faciliteter for ketchersporten i Værløse er blevet kraftigt udbygget, hvilket Bork Christensen selv nyder godt af i fritiden.

4.: Racercyklen står klar i garagen, og bliver brugt så ofte tiden tillader det.

5.: Det nye barnebarn, Frederik, bliver en god venstremand, for han har skæve lillefingre ligesom morfar.

6.: Tiden som aktiv cykelrytter har mange minder, bl.a. denne pokal fra klubmesterskabet i Ordrup 1966.