Kontroversiel præst i Værløse

 

Enten kan man lide ham, eller også kan man ikke...sådan har man gennem tiden hørt kirkegængere udtale sig om sognets tidligere præst Bent Honoré, der i dag er 64 år og bor på Skovbovænget i Hareskovby.

 

Moderen var fra Vojens og faderen fra Nørrebro, men drengen blev født på Åbenrå Sygehus i 1936. Faderen fik job ved vejvæsenet i Odense, så familien inkl. lille Bent Honoré flyttede til det fynske land, hvor også det meste af opvæksten formede sig. Her begyndte han at spille violin i skoleorkestret, og da han blev nysproglig student i 1954, valgte han at forbedre sine sproglige kvaliteter på et gymnasium i La Rochelle, Frankrig. Det franske var ikke helt tilfældig valgt, for faderen tilhørte de franske reformerte i Fredericia. Bent Honoré overvejede dengang at læse til cand mag i fransk og kristendomskundskab, men blev indkaldt til militæret, hvor han efter to år sluttede som sergent.

 

Under militærtiden havde Honoré besluttet sig for, at det mest var religionen, der trak, så han begyndte på teologistudierne, som han fuldendte på kun 4 1/2 år. Interessen for religion stammede ikke fra forældre eller andres påvirkning, den kom spontant under gymnasietiden, og har udviklet sig lige siden.

Det første præstejob var hos domprovst Carl Bay i Ålborg, hvor han blev hjælpepræst, og hvor han iøvrigt følte sig godt tilpas hos provstefamilien. Den evige søgen og en stærk videbegærlighed tvang den unge teolog til videre studier i religionsfilosofi, først i Lyon og siden i München.

 

I 1966 kom Honoré tilbage til moderlandet, og blev præst ved Tårnby Kirke på Amager. Her begyndte også interessen for sammenhænge mellem kristendom og naturvidenskab, kunst, filosofi og...politik. Det konservative folkeparti stod nærmest hans idealer, så han blev medlem af dette parti i Tårnby. Tre år senere flyttede han til Værløse, hvor han faldt for en af de ivrige Hareskov-kirkegængere, pædagogen Kirsten. De blev gift 1970 og bosatte sig i tjenesteboligen på Ryetvej. Samme år blev han kontaktet af en gruppe kristne, der ville starte eget parti, og Honoré blev en aktiv medstifter af Kristeligt Folkeparti samt medlem af partiets programudvalg og formand for valgudvalget.

 

Det var imidlertid i Kristelig Folkepartis Lyngby kreds, at Bent Honoré blev valgt ind i folketinget i 1973, og her brugte han det meste af sin tid indtil 1979. Nogle år under denne periode var han nødsaget til at søge tjenesteorlov fra sit virke i Værløse. Om sine kolleger i folketinget siger han: Jens Møller var manden med de mange idéer, mens nu afdøde Chr. Christensen (tidl. miljøminister) var den solide og ordholdende mand, der nød stor tillid på Christiansborg. I folketinget var Honoré især involveret i udenrigspolitik, markedspolitik og europarådet, ligesom han deltog i Danmarks FN-delegation i 1976. Efter de 6 år i rigets styre, valgte Honoré at træde ud af den aktive, frontlinie politik, og koncentrere sig om de emner, der optog ham, samt naturligvis præstegerningen.

 

 

 

Filosofi

Kristendommen er en selvstændig kulturel faktor, som har politiske konsekvenser, siger Honoré, jeg går også ind for selvstændige, private, kristne skoler, hospitaler, fagforening og sågar private kirker. I tresserne læste han meget om den fremstormende marxisme og kommunisme, som mange teologer dengang åbenlyst bekendte sig til. Gennem dette selvstudium blev jeg bekræftet i min tro på det enkelte menneskes værdi frem for den socialistiske tankegang, og i modsætning til mange kolleger holdt jeg fast ved dette synspunkt, siger han. Det totalitære samfund er en blindgyde, og der er ingen basis i kristendommen for ideologisk socialisme, idet den kristne lære betoner betydningen af det enkelte menneske. Nogle af Honorés idéer er gennemgående i hans bog "Kulturspaltning og fremtidens kristne Danmark", som blev udgivet i 1980 på hans eget forlag "Kontrast". I 1989 grundlagde han iøvrigt foreningen "forum for en fri folkekirke", der prøver at etablere et stats-uafhængigt menighedsselskab.

 

Politik i kirken

Politiske budskaber var langt fremme i landets kirker i 60'erne og 70'erne, men hører politik hjemme i kirken ? Honoré svarer, at det kan være berettiget, at minde folk om vilkårene for befolkningen i den fattige verden, ligesom det er på sin plads at prædike for sammenhold i kernefamilien. Jeg synes også det er vigtigt, at kirkegængere ikke tror at de automatisk får en fribillet til himlen, blot de går i kirke hver søndag. Det kræver en personlig stillingtagen og engagement, før man skal gøre sig håb om et himmelsk liv. Det er vigtigt ikke at lade kirken være sovepude. Som det er nogen bekendt, er Honoré absolut modstander af vielse af homoseksuelle - kirken har slet ikke mandat til at velsigne par af samme køn, siger han.

 

Forsvaret

Statens grundliggende opgave må være, at beskytte dens borgere mod vold, overgreb og krig, siger han. Efter at være gået ud af den nationale politiske arena, blev han i 1980 medlem af Hjemmeværnet, ligesom han dannede Dansk Nato Komité sammen med bl.a. oberst C.F. Hagen. Her udgav de bl.a. analyser over danske forsvarsforlig, der efterhånden trak i retning af en uheldig kapitulations-filosofi, betoner han. Jeg går ind for lov og orden, idet borgerne skal kunne færdes trygt i samfundet. Han mener også, at grove voldsforbrydelser og især overlagt mord skal straffes langt hårdere, gerne med dødsstraf. Selv om der i øjeblikket er rimelig fred i vor del af verden, kan der pludselig komme en galning til magten i Rusland, og hvordan skal vi på kort tid kunne genopbygge et rimeligt forsvar, siger Bent Honoré.

 

Privatliv

De mange engagementer i politisk og kirkeligt arbejde, stjæler meget af fritiden, men når der ellers er tid, er musical og opera de foretrukne adspredelser. Parret ynder også rejser til Sydfrankrig, som de har besøgt mange gange, og sågar skrevet om området. Det skrevne har Honoré iøvrigt efterhånden god erfaring med, idet han også udgav den første store bog om den kristelige fagbevægelse, samt eget hæfte til brug for konfirmations-forberedelsen. Den første fælles bolig på Ryetvej er udskiftet med et dejligt parcelhus direkte til en lille sø i Hareskovby, hvor parrets tre børn er opvokset.

 

Fremtiden

Når man runder 60 år, bliver man klar over, at det ikke er muligt at nå alt det man gerne vil i eet liv. Jeg vil gerne gøre mere for de unge, der ikke lærer meget om kristendom, hverken i hjemmet eller i skolen, siger sognepræsten. Kirken skal forny sig, og derfor har jeg været med til at stifte foreningen Syvstjernekredsen. Her kan personer, der er ramt af sorg eller sygdom, komme og lade os bede for dem. Jeg arbejder også stadig for en kirke, der er uafhængig af staten, og på dette område er bl.a. Svenskerne meget langt fremme. Fremtidens kirke bliver sikkert organiseret og finansieret af medlemmer, ligesom i USA. Jeg er endnu ikke parat til at lade mig pensionere, siger han, men engang ville jeg godt have tid til at genoptage mit violinspil.

Vedel

 

FOTOTEKST

1.: Bent Honoré har udgivet flere bøger og tidsskrifter på eget forlag, bl.a. konfirmand-bogen, der bruges i hans daglige arbejde.

2.: Mere fritid kunne gerne benyttes til at genoptræne færdighederne på den gamle violin.

3.: Huset i Hareskovby ligger smukt, direkte til en lille sø, og på bredden foregår brændekløveriet til de kolde måneder.