Fra Santorini til Skovgården


Meget levende - det er Egon "Jonas" Johansens billeder fra Vestkysten, og fra den græske ø Santorini.

 

"Tegning var mit bedste fag i skolen, siger Jonas, men man skulle jo tjene til føden, så jeg kom i lære som isenkræmmer." Født og opvokset i Ægirsgade på Nørrebro, var den unge mand praktisk anlagt, så efter læretiden hjalp han i moderens grøntforretning på Kultorvet. Der blev også tid til et par kursus i maleri og tegning, men da krigen kom stillede han op for livgarden, og blev senere involveret i den danske modstandsbevægelse.

 

Efter krigen ville Jonas være selvstændig, ligesom moderen, men isenkræmmer forretning var dyr at etablere. I Fiolstræde, tæt ved mor's grøntforretning, blev imidlertid et kælderlokale ledigt. Jonas, og den i mellemtiden ægtede hustru, lejede i 1952 lokalet, og indrettede en rigtig købmandsbutik, som de drev i 25 år. Ved hans talrige besøg på torvet, samt i forretningen, blev Egon

Johansen efterhånden til "Jonas", og dette navn lyder han stadig.

I Fiolstræde lå også en forretning, der hed "kunst for varer", og her byttede købmanden sig til et flot maleri med havnemiljø, der stadig hænger i dagligstuen på Ryetvej.

 

I en periode var een købmandsforretning ikke nok for det driftige par, så de købte endnu en butik, men denne gang i Stefansgade, og efterfølgende blev forretningen i Fiolstræde solgt.

 

Det hårde liv som selvstændige krævede et afslapningssted, og ægteparret fandt i 1958 en sommerhusgrund på Ryetvej i Værløse. Efterhånden som grundene blev byggemodnet og ejendomsskatten højere, besluttede parret at flytte fra byen og bygge helårshus på grunden i Værløse. Butikken i Stefansgade beholdt de til 1984, hvor de valgte den dengang nye mulighed for at gå på efterløn.

 

Jonas havde nu tid til at gå på akvarel- og akrylkursus hos Grace Iversen i Værløse FOF, hvor han dygtiggjorde sig gennem tre sæsoner. I denne tid blev nogle af hans værker udstillet på Værløse Bibliotek. Han deltog også, sammen med 2 andre kunstnere, i en udstilling i Bikuben. Hustruen, der gav Jonas både lærerig og konstruktiv kritik, gik desværre bort i 1993.

 

Vestkysten

Venner og bekendte skortede det dog ikke på, så Jonas tog imod tilbud om ophold på en gård ved Husby på Vestkysten, hvor miljøet ved havet inspirerede til nye motiver på papiret. Billederne herfra fordyber sig ofte i detailler omkring fiskerbådene, "jeg synes om skuder, også i overført betydning" - siger Jonas, der i denne sammenhæng har formået at gøre skibene levende, både i havnen og på ophaling. Studierne startede på stedet og fotografering fastholdte indtrykket, hvorefter den permanente tusch-streg nøje blev anbragt som kontur for vandfarven. På et billede af hedelandskabet har han yderligere brugt oliekridt på groft papir for at fange lyngens farve, nydeligt !

 

 

 

Santorini

Læremesteren Grace Iversen arrangerer rejser for malere, og Jonas ville gerne med til Santorini 1995, men ikke uden ledsager. Han havde i nogen tid haft professionel kontakt med blomster-akvarelmaleren Anne Marie Dahl-Jensen, og hun indvilligede i at følge med til det græske øhav. Dette gav åbenbart ny inspiration for Jonas, idet han på disse 14 dage producerede ikke mindre end 30 akvareller - det ene bedre end det andet. Stemningen med udsigt fra den lokale taverna er godt fanget i flere motiver, der rummer Retzina, græsk musik og liv. Det er ikke turistbilleder, men oplevelser der varmer her i vinterkulden.


 

"En ung, græsk pige observerede at jeg malede, og ville straks købe mit billede. Det blev solgt på stedet endnu inden det var færdigt, og det var jeg ret stolt over" - siger Jonas. Andre motiver, der kan ses på Skovgården i Januar, rummer bl.a. muslimske kvinder med slør - set fra ryggen. Dette motiv samt det gamle ansigt af en græsk handlende bliver nok udstillingens topscorer. Det er godt set, godt fortalt og flot gengivet !

 

Egon "Jonas" Johansen har et godt øje, og ikke mindst for de kvindelige "skuder". Når vi spørger om hans bedste maleri tøver han lidt. På væggen hænger to motiver fra Venedig, som han nødigt skiller sig af med. De er ikke med på den kommende udstilling, og han er i tvivl om disse skal sælges. Når talen falder på billedet af rejseledsagersken, hans "muse" Anne Marie, får tonen en anden lyd; "dette er ikke til salg" - siger han.

 

Fremtiden

Billederne råder over god teknik og ikke mindst overblik, som med lidt mod kunne udnyttes til flere non-naturalistiske værker.

Jonas håber at kunne fortsætte med at male akvarel, og vil ikke afvise en ønskeudstilling på Skovhuset; "det er Værløses kulturhus" - siger han.

Vedel

 

FOTOTEKST

1.: Stemningsbillede fra opholdet i Santorini.

2.: Vestkystens fiskerleje-stemning er grundigt fanget i denne akvarel.

3.: "Jonas" ved nogle tidligere akrylmalerierne i huset på Ryetvej.

4.: Kunstneren ved arbejdsbordet.

5.: Jonas købmandsbutik i Fiolstræde.