Svømmehal - ja tak !

Som det yngste medlem fik Gitte Schack ved forrige valg plads i Værløse Kommunalbestyrelse, 35 år gammel. Jeg ville ønske, at der var flere unge, der ville markere sig i den lokale politik, siger hun.

 

Det var et pænt, borgerligt middelklassehjem i Københavns NV- kvarter, der dannede rammen for opvæksten af Gitte Schack. Faderen var taxa-vognmand og blev senere chef for et hyrevogns-forsikringsselskab. Gitte Schack gik på Frederikssundsvejens skole, hvor realeksamen også blev taget, hvorefter hun absolut var træt af at gå i skole. Hovedparten af fritiden blev, siden hun var 11 år, brugt flittigt i omegnens svømmehaller. Svømningen indbragte flere trofæer, bl.a. som Københavner-mester i 400 m. crawl.

 

Efter skolen kom Gitte Schack i lære som kontorelev i Baltica, men blev allerede gift som 18-årig, hvorefter hun med husbond Flemming købte rækkehus på Grantoftevej i Værløse. Efter at parret havde fået den første søn, Martin, besluttede Gitte sig for at blive svømmelærer, hvor arbejdstiden normalt var om aftenen og i week-enden, således at hun kunne passe drengen om dagen. Svømmelektionerne fandt sted på Stavnsholtskolen, og senere Farum og Syvstjerneskolen. I denne periode (1977-86) stiftede Gitte Schack, sammen med et par andre svømmevenner, Farum Familiesvøm. Det var en noget utraditionel klub, der ikke lagde vægt på konkurrencesvømning, men derimod dyrkede vand-polo, dykning, synkronsvømning, handicap-svømning og "plask og leg" for hele familien.

 

Endnu en søn (Niels, kom til verden, og rækkehuset blev udskiftet med et parcelhus på Højlunds Vænge. Da drengene var blevet lidt ældre, fik Gitte Schack job som sekretær for dagplejeafdelingen i Værløse Kommune, hvor hun stadig er ansat på fuld tid. Når moderen ville opfordre drengene til at dyrke sporten i det våde element, kunne det ikke uden videre ske i kommunen, idet svømmesalene i både Syvstjernen og Hareskov Skole kun var for medlemmer. Hun trappede ned på svømmeundervisningen samtidig med, at interessen for den lokale politik voksede, og i 1986 blev Gitte Schack formand for den socialdemokratiske vælgerforening. At det blev socialdemokratiet, var en naturlig følge af min indstilling til livet og ønsket om en bedre fordeling af goderne, siger hun.

 

Det landspolitiske var ikke noget for Gitte Schack, idet arbejdet i folketinget var fjernt fra dagligdagen, ligesom det kunne være svært at måle effekten af tinget beslutninger. I lokalpolitikken kan man se umiddelbare resultater af ens anstrengelser, siger hun. Som 35 årig blev Gitte Schack i 1990 valgt ind i Værløse Kommunalbestyrelse, som det dengang yngste medlem. Hun fik sæde i Teknisk Udvalg samt i Kulturelt udvalg, hvor hun det sidste år af perioden tillige var i børne- og ungeudvalget. Sidstnævnte var hun allerede blevet advaret om af andre erfarne lokalpolitikere, idet dette indebar beslutninger om tvangsfjernelse af børn. Heldigvis havde vi kun ca. 10 sager dette år, så det var ikke så slemt, betoner hun, men det berørte alligevel en meget.

 

Efter sidste valg kom Gitte schack i Socialudvalget, og da der ikke må ske sammenblanding af viden fra sociale sager til tvangsfjernelser, gled den førnævnte uriaspost automatisk til en anden. Hun fik endvidere plads i Teknisk Udvalg, og det er uhyre interessant, bemærker hun. Vi er i øjeblikket igang med affaldsplanlægning og der kommer en borgerhøring omkring dette spørgsmål til marts, siger hun. Udvalget lægger op til en husmandsløsning, der ikke indebærer en obligatorisk sortering af affaldet, idet efterbehandlingen efter Gitte Schacks mening ikke er fuldt udviklet endnu. Vi vil ikke bede borgerne sortere affaldet, hvis det alligevel skal ende i samme forbrændingsovn til sidst, siger hun. I forslaget kommer dog en frivillig ordning, hvor man kan spare penge ved kun at få tømt skraldebøtten hver 14. dag. Samtidigt opfordres borgerne til selv at oprette en kompostbunke for alt organiske affald. Der vil dog ikke blive ydet tilskud til kompostbeholdere, som man gør i andre kommuner.

 

Privat

Med manden Flemming, der er værkmester hos P & T, har de sønnerne Martin og Niels. Da børnene var mindre, var hele familien ofte på cykelferie i Danmark, men nu er familiens foretrukne rejsemål Sydfrankrig. Det SKAL være tæt på vandet, siger den tidligere svømmelærer. Gitte schack er ellers også glad for havearbejde, men den sparsomme fritid benyttes helst med en god bog, og gerne af en kvindelig forfatter. Drengene er aktive i Værløse Fodboldklub.

 

Politik

Det var svømme-interessen, der i første omgang fik Gitte Schack til at gå ind i politik, da hun blev klar over, at alle sportsfaciliteter blev anlagt og vedligeholdt gennem beslutninger fra Kommunalbestyrelsen. Det er også her man, efter Gitte Schacks mening, hurtigst muligt skal opføre en ny svømmehal ved siden af Værløse Hallerne. Svømmesalene i Hareskov og på Syvstjernen er nedslidte og dyre at vedligeholde, så man skulle hellere satse på en central løsning, hvor alle frit kan have adgang, uden at være medlem af en klub, mener hun. Arbejdet i kommunalbestyrelsen er naturligvis præget af hvilke partier, der har flest mandater, siger Gitte Schack.

 

Det går for langsomt i kommunalbestyrelsen

Gitte Schack ser gerne flere fritids-tilbud for de 10-14 årige, idet der er overbelægning både på Gasværket i Hareskovby samt hos Gnisten på Ballerupvej. Desuden har vi en stærkt voksende ældregruppe i Værløse, hvilket nødvendiggør en kraftig udbygning af plejehjemmene inden årtusindskiftet. Vi skal også se at få afskaffet ventelisterne til lejeboliger her i kommunen. Jeg forstår ikke Venstre og Konservative, der absolut ville have ejer- og andelsboliger i det nye Værløse Vest område, siger hun - beslutningerne skal træffes NU, fordi hele behandlingen og projekteringen tager alt for lang tid. Meget af tiden i det politiske arbejde går desværre med at undersøge, hvad der kan skaffes et flertal for, siger hun.

 

De politiske ambitioner er meget realistiske, idet Gitte Schack ikke forventer et socialdemokratisk flertal i Værløse foreløbig. Vi må finde os i at blive tromlet ned engang imellem, siger hun, men håber dog på, at man kan blive enige om fremtiden for det tidligere Jonstrup Seminarium. Jeg så gerne Cirkus-museet blive en realitet, ligesom man burde undersøge mulighederne for at udflytte institutioner til de gamle bygninger, siger hun - det ville være ubehageligt, hvis en større erhvervsvirksomhed overtog bygningerne, og kunne bruge dem til hvad som helst. Gitte Schack håber på, at der kommer nye idéer på bordet, som kan bruges til en fornyet diskussion om fremtiden for de gamle bygninger i Jonstrup.

Vedel

 

FOTOTEKST

1.: Efter mange år som aktiv svømmer og svømmelærer, har Gitte Schack brillerne klar til indvielsen af en ny svømmehal i Værløse.

2.: Hønsehunden Elly er blevet fast inventar i huset på Højlunds Vænge.

3.: Efter mange års ægteskab har husbond Flemming stadig kærlige øjne tilovers for sin travle, lokalpolitiske kone.

4.: To affaldsposer med et halvt års kommunalpapirer skal makuleres for at skabe plads til nye.