Hareskovby idag

Historie & Profiler

Butikker & institutionerr

Kunst Galleri

Markeds- plads

Foto Album

Nyheder

START

DEBAT

Her bor folk med Danmarks

femtehøjeste indkomster

        Villabyen med Hareskovene på tre sider er begunstiget med skønt terræn, lav grundskyldspromille og egen S-station med 28 minutter til Nørreport. I gamle dage var Jantelovens fader lokalredaktør her.

        AF NIELS BRANDRUP, Dagbladet Børsen  

foto: Knud Vedel

                ”Kun ganske få har boet der en længere årrække”, skrev forfatteren Aksel Sandemose i 1927, da han som ung bestred stillingen som lokalredaktør i Hareskovby.  Dengang var området lidt af et hul.

        Siden har villabyen, der ligger gemt mellem skove på tre sider, ændret sig til at være et eftertragtet boligområde – uden sammenligning det bedste i Værløse kommune, som i sig selv ligger i topklassen med en befolkning, der har den femtehøjeste indkomst i landet.

        ”Det er som om man i Hareskov har hittet på at oprette en ny verden på seks dage”, mente Sandemose, manden der lancerede Janteloven. Han skrev om et klondyke-område, hvor man i tørre somre havde måttet hente drikkevand i Lyngby, og hvor der ingen kloakering var. Man talte om ”Stinkrenden” i årtier efter Sandemoses tid, og helt op i 1960’erne måtte man endnu ordne villaernes kloakering med septiktanke.

        Siden udbygningen har Hareskovby fået lov at ligge næsten urørt. Mens Værløse kommune i 1970’erne skånselsløst nedrev næsten alle  ældre bygninger i det gamle bondeland på den anden side af skovene, har Hareskovby ligget stort set med det vejnet den fik, efter at en geskæftig journalist Skandrup lod udstykke villagrunde i området omkring Skandrups Allé. Et par gamle gårde, bondehuse og adskillige store  grosserervillaer er bevaret i god stand.

        Der er jævnligt blevet bygget flere énfamilieshuse, men nu er der fyldt op; der er hverken flere ledige grunde eller parceller med små billige havehuse, der kan rives ned. Når der er forholdsvis færre boliger her end de fleste andre steder, skyldes det dels, at mange af husene er store, dels at et virvar af småsøer og kær er spredt i området: Hareskovby er et gammelt dødisområde, hvor pytter fra ismasserne blev liggende.

        Ved sådan en dekorativ lille sø ligger en af de sidste storvillaer, der blev skaffet plads til i Hareskovby, nemlig ISS Danmarks koncernchef Sven Ipsens hus på Anemonevej, hvis beliggenhed illustrerer alt det, der lokker folk til at bo i Hareskovby: De små søer med broer mellem grundene, terrænfaldet fra de store skove – og roen.

        Med en bruttoindkomst på 327.000 kr. pr. borger mellem 17 og 66 år har Værløse kommunes borgere ikke mere brug for de sankekort, skovrideren tidligere udstedte. Og med en grundskyldspromille på 11 slipper Hareskovbys borgere billigere om ved at eje deres velbeliggende jord end grundejerne i de tre kommuner, området grænser op til på den skovløse side: Gladsaxe, Herlev og Ballerup, hvor grundskyldspromillen er henholdsvis 14, 12 og 18. Derimod giver Værløse med en skatteprocent på 20,5 ikke den rabat på indkomstskatten, som opnås i whiskybæltet, uanset hvor solidt konservativ borgmester Erik Eefsen er. Han behersker byrådet totalt med sit borgerlige 9-6-flertal.

        I kommunen som helhed er 70 pct. af alle boliger ejerboliger, og heraf har igen 70 pct. mindst fire værelser. I Hareskovby er villaprocenten tæt på 100: Der findes ingen etageblokke og kun få rækkehuse. Området har sin egen skole, sit eget bibliotek og sin egen idrætshal, og trods den isolerede beliggenhed er der kun få minutters gang op gennem skoven til S-banen med 28 minutter til Nørreport. Selve Hareskov station med udkiks-karnap, venteværelse og kakkelovn blev ufølsomt nedrevet og erstattet af en billetautomat, da S-banen kom i 1977, men det lykkedes at forpurre planer om en udvidelse af den smalle, bugtede Gl.Hareskovvej som er eneste bilvej til Værløse. Udover stationsbygningen har Hareskovby også mistet sit eget postnummer, men de fleste Hareskov-borgere er stolte nok til at skrive ”Hareskovby” foran ”3500 Værløse” på vistikortet.

        Blandt Hareskovbys indbyggere har forsikringsselskabet Østifternes direktør Kurt Franch valgt en optimal beliggenhed i Birkevang helt oppe ved skovbrynet. Sparekassen SDS’s tidligere direktør Arne Hagedorn, nu Danbyg, bor i en villa på Skovbovænget nær Hareskov kirke, der blev opført 1929 på en privat skænket grund. Længere nede mod Ballerup på samme vej bor dommeren i Lyngby, Niels Viltoft, og lige ved kommunegrænsen Bygge- og Boligstyrelsens tidligere direktør Hans Erik Rasmussen.

        Tættest på skoven residerer naturligt nok skovrider Kim Søderlund i embedsboligen Syvstjernen, der ligger ved Fægyden, vejen Værløse-bønderne brugte til at drive deres kreaturer til græsning dér, hvor nu Hareskovby ligger.

        Også Den Danske Banks tidligere direktør Egon Jensen har valgt en villa helt tæt på skoven på Elme Allé, og Risø-direktør Søren Peter Stranddorf er blandt de heldige, der har hus på Skovmose Sideallé, en skrænt, hvor man har Hareskoven bag sig og vuet forneden, mens Søfartsstyrelsens direktør Jørgen Hansen bor længst nede ad Skovmose Allé, hvor Tibberup å danner skel til Herlev.

        Ambassadør Henrik Netterstrøm har skiftet kancelliet i Wien ud med en  uprætentiøs bolig på Poppel Allé. På Lindevej, der løber fra skoven og nedad mod syd, bor manden bag Dronning Margrethe-frimærkerne og Berlingske Tidendes design, grafikeren Bent Rohde, samt sprogprofessoren Erik Hansen og fhv. chef i Rigsrevisionen, advokat Gerner Hansen.

        Der er i det hele taget mange ”forhenværende” og ”tidligere” i Hareskovby. Byrådet er opmærksom på, at kommunens befolkning bliver ældre og ældre, mens de unge flytter. Indvandringen fra udlandet er minimal, Værløse har kun 2,3 pct. fremmede, en trejdedel af hovedstadens gennemsnit.

        Men det sker da, at også ældre vælger at sælge og flytte, blandt dem er kemiprofessor Eigil Præstgård, 64, hvis hus på Lærketoften 4 blev udbudt til salg for 1,9 mio. kr.

Artiklen er venligst stillet til rådighed af journalist Niels Brandrup (copyright)