BYENS OPSTÅEN

Historie & Profiler

Butikker & institutionerr

Kunst Galleri

Markeds- plads

Foto Album

Nyheder

START

DEBAT

Hareskovby området blev tidligere kaldt Værløse Overdrev, fordi bønderne i omegnen drev deres kvæg ind på området ad vejen "Fægyden".

Det kostede ikke noget at have sit kvæg på overdrevet, idet området bestod af jord, der ikke kunne opdyrkes med ordentligt udbytte. Her var alt for kuperet og der var for mange småsøer og moser.

Nogle velhavere fra Hovedstaden fandt imidlertid området charmerende. De oprettede sommerboliger i mere eller mindre herskabelig stil. Området fik efterhånden navnet "Hareskov Villaby".

Journalist M. Skandrup var en af de første, der begyndte at bygge villaer her. Hans første tre huse ligger i dag på Skandrups Allé.

Klik her for at læse om Hareskov Pavillonen.

Klik her for at læse om Hareskov Station.